มิชลิน Michelin เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายสาขา ประจำการทั่วประเทศ

คนมองหางานมาทางนี้เลย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด หรือที่รู้จักกันในนาม มิชลิน Michelinประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้ปฏิบัติงานในหลายตำแหน่ง หลายสาขางานที่รับผิดชอบ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยรับตามตำแหน่งหลักๆตามต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • Account Manager
 • Requirements:
  • Bachelor’s in business or related field
  • Native Thai language with good English proficiency
  • Less than 5 years of work experiences

 • Michelin Talent 2022 : Computer Engineer
 • Requirements
  • The 3rd or 4th year students from Computer Engineer, Computer Science or related field
  • Work with Maintenance Team
  • Can locate at Michelin factory : Samut Prakan, Chonburi, Saraburi
  • Internship during at least 4 – 6 months
  • Native Thai Speaker with good English communication
  • Selection will be based upon Michelin requirements.

 • Automation Maintenance Engineer
 • Qualification
  • Graduated Bachelor’s Degree in Automation / Control Engineer / Electrical Engineer or related fields
  • Experience at least 5 years in the field of Automation / Control / Electrical Maintenance
  • Preferable Skills: Automation (PLC – Allen Bradley, Siemens, Control system, Panel view), AC/DC Drive, Motor, HMI
  • Special Knowledge or Talent: Maintenance concept / Problem solving
  • Native speaker of Thai and Good English communication.

 • Process Engineer
  • สำหรับขอบเขตความรับผิดชอบ (BU หรือกลุ่มของ BU):
  • ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบได้รับการผลิตตามมาตรฐาน เป็นไปตามโมเดลการวางแผนคุณภาพตามข้อกำหนดด้าน obtention มีการใช้วิธีปฏิบัติ MMW ที่ดี
  • คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยแผนก มีการใช้หลักการทำงานถูกต้องตั้งแต่แรก
  • มีการคาดการณ์ถึงความเสี่ยงของลูกค้า ความถูกต้องตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ และตัวชี้วัดด้านคุณภาพ มีการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น
  • ทุกการร้องเรียน สถานการณ์ที่ไม่ได้ตามมาตรฐานและการเบี่ยงเบนของผลการดำเนินงานด้านต่างๆได้ถูกจัดการด้วยความเหมาะสม
  • มีการแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่ใช้
  • มีการแก้ไขสาเหตุของความผิดปกติและการไม่ได้ตามข้อกำหนด พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในแผนการพัฒนา
  • ดำเนินการส่วนของ Quality Obtention ที่อยู่ในแผนการพัฒนาให้เสร็จสมบูรณ์ มีส่วนช่วยเหลือในการตั้งข้อกำหนด
  • สนับสนุนการพัฒนาความรู้ของพนักงานในสายงานคุณภาพ (ให้คำแนะนำ การอบรม เป็นต้น)

 • Michelin Talent 2022 : Mechanical Engineer
  • Work with Maintenance Team
  • Can locate at Michelin factory : Chonburi, Saraburi
  • Internship during at least 4 – 6 months
  • Native Thai Speaker with good English communication
  • Selection will be based upon Michelin requirements
  • The 3rd or 4th year students from Mechanical Engineer, Mechatronic or related filed

 • Computer Engineer / Computer Science
 • QUALIFICATIONS
  • Graduated Bachelor’s Degree in Automation / Control / Electrical / Computer Engineer / Computer Science.
  • Experience 3-8 years in the field of IT / Machine Interface / Database / Network.
  • Native speaker of Thai and Good English communication.
  • Candidate needs to pass the test on the selection day.

 • Michelin Talent 2022 : Automation Engineer
  • The 3rd or 4th year students from Automation, Control Engineer or related field
  • Work with Maintenance Team
  • Can locate at Michelin factory : Samut Prakan, Chonburi, Rayong, Saraburi, Songkhla
  • Internship during at least 4 -6 months
  • Native Thai Speaker with good English communication
  • Selection will be based upon Michelin requirements.

 • Michelin Talent 2022 : Industrial Engineer
 • Requirements
  • The 3rd or 4th year students from Industrial Engineer or related field
  • Work with Industrial Engineering Team
  • Can locate at Michelin factory : Samut Prakan, Chonburi, Rayong, Saraburi, Songkhla
  • Internship during at least 4 – 6 months
  • Native Thai Speaker with good English communication
  • Selection will be based upon Michelin requirements.

นอกจากนี้ยังมีการรับสมัครงานในตำแหน่งอื่นๆ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ https:// job.michelin.co.th/th