เช็กเลย ทต.วิชิต ต้องการรับบุคคลทั่วไปเข้าทำงาน 1,700 อัตรา ว่างหลายตำแหน่ง รับหลายวุฒิ ไม่สอบภาคก. ของกพ.

ท่านใดกำลังติดตามข่าวสมัครงานทางราชการ วันนี้ ทีมงานขอนำข่าวเปิดรับสมัครงานจาก เทศบาลตำบลวิชิต ที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวนมากถึง 1,700 อัตรา ท่านผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึง 11 ตุลาคม 2564 รายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมมีดังนี้

ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมืองรองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รัลผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลวิชิต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,700 อัตรา

ประเภทหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเมืองให้สวยงาม (ตัดหญ้า 2 ข้างทาง พร้อมจัดเก็บ) จำนวน 300 อัตรา
  2. ปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ จำนวน 100 อัตรา
  3. ขุดลอกรางระบายน้ำ ลำราง คลองน้ำสาธารณะ จำนวน 400 อัตรา
  4. ทำความสะอาด เก็บขยะ แหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ จำนวน 200 อัตรา
  5. ทาสีเครื่องหมายจราจรและทาสีพื้นที่สาธารณะ จำนวน 200 อัตรา
  6. เพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ พืชต่างๆ จำนวน 100 อัตรา
  7. จัดทำ ผลิตสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์และตกแต่งสถานที่ จำนวน 200 อัตรา
  8. งานอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานชุมชน และรองรับการท่องเที่ยว (ปลูกหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา ทำความสะอาดทาสีลานกีฬา สนามเด็กเล่น) จำนวน 200 อัตรา

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่เวทีกลางสวนศรีภูวนาถ หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 4-11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)