สธ. รับสมัครบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน เข้าคัดเลือกเป็นพนง.ราชการเฉพาะกิจ 2,402 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รายได้มั่นคง

กลับมาแล้ว อีกข่าวสมัครงานที่ทุกท่านรอคอย สำหรับงานราชการประจำปี 2565 โดยครม.มีการอนุมัติงบกลาง พร้อมประกาศรับสมัครจ้างบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 2,402 อัตรา เพื่อช่วยสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องการบุคลากรทางการแพทย์อย่างมาก หากผู้สนใจเข้าสมัครคัดเลือก อ่านรายละเอียดจากด้านล่างนี้ได้เลย

ครม. อนุมัติงบกลาง จ้างบุคลากรทางการแพทย์เพิ่ม 2,402 อัตรา สู้cv-19

ที่ประชุม ครม. (24 ม.ค. 65) อนุมัติงบกลาง จำนวน 1,084 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 2,402 อัตรา

สำหรับสายงานที่ให้มีการจ้างเฉพาะกิจ 2,402 อัตรา ประกอบด้วย

  • แพทย์จำนวน 55 อัตรา
  • พยาบาลวิชาชีพ 950 อัตรา

  • นักวิชาการสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน หรือเป็นผู้ช่วยพยาบาล 1,084 อัตรา
  • เภสัชกร 9 อัตรา
  • นักเทคนิคการแพทย์ 269 อัตรา

  • นักรังสีการแพทย์ 6 อัตรา
  • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องไม่เป็นพนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนหรือรายวันและจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 9 เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. – ก.ย. 65

โครงการนี้จะช่วยให้บุคลากรที่อยู่นอกระบบการจ้างงานภาครัฐได้รับการจ้างงาน ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์จากสถานการณ์ของcv-19 ในขณะนี้

อ่านข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/4657