พก. เปิดรับหลายตำแหน่ง สมัครทางเว็บไซต์ จบม.3 ปวส. ก็บรรจุเป็นพนง.ราชการได้ เจ้าพนักงานธุรการ พี่เลี้ยงฯลฯ เช็กเลย

งานราชการถือเป็นหนึ่งสายงานที่ได้รับความสนใจไม่น้อย เนื่องจากมีประชาชนทั่วไปต่างพากันเข้าสอบ เพื่อบรรจุคัดเลือกอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยล่าสุด กพ. หรือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ได้มีการประกาศคัดเลือกพนักงานราชการจำนวนทั้งสิ้น 41 อัตรา โดยเปิดรับตั้งแต่ 15 ตุลาคมถึง 26 ตุลาคม 2564 สามารถเลื่อนอ่านข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 9 อัตรา
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี

 • เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 24 อัตรา
  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • พี่เลี้ยง จำนวน 7 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ตุลาคม 2564 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)