จุรินทร์ เคาะแล้ว มอบหมายให้ ธ.ก.ส. นำจ่ายเงินงวดแรก ประกันรายได้ข้าว 9 พ.ย. 64

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส เตรียมดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างให้แก่ชาวนา ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรก โดยจะมีการทยอยจ่ายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นี้

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางมัลลิกาบุญ มีตระกูลมหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตรวจสอบปัญหาราคาข้าวอย่างใกล้ชิดซึ่งหลังมีการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน2564 ได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาในงวดแรก


นางมัลลิกาบุญ มีตระกูลมหาสุข


โครงการประกันรายได้เกษตรกร


นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์


โครงการประกันรายได้เกษตรกร


โครงการประกันรายได้เกษตรกร


โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ซึ่งตามกฎหมายจำเป็นต้องจ่ายภายใน 3 วันทำการ ซึ่งหลังประกาศราคาอ้างอิงวันที่ 4 พฤศจิกายน2564 หลังมีมติคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ จึงกำหนดให้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่กำหนดใส่ในงวดแรกนั่นเอง