กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคล(คนพิการ)งานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ วุฒิ ปวส.

ถือเป็นข่าวสมัครงานที่มีหลายท่านตั้งตารอคอย หลังจากกรมท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช ประกาศเปิดรับสมัครผู้พิการ เพื่อตัดเลือกเป็นพนักงานข้าราชการประเภททั่วไป โดยกรมท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช เปิดรับวุฒิการศึกษา ปวส. เพื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับหลายท่านที่ให้ความสนใจ อ่านรายละเอียดเนื้อหาการเปิดรับสมัคร วันนี้ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลการสมัครไว้ที่นี่แล้ว ไม่ว่าจพเป็นตำแหน่งงานว่าง วิธีการสมัครงาน โดยท่านผู้สนใจสามารถอ่านได้ ดังนี้

ประกาศรับสมัครงานราชการวันนี้ โดย กรมท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช ประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ในส่วนของผู้ที่สนใจ งานราชการ คนพิการ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

งานราชการ สำหรับบุคคลพิการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วิธีสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ คนพิการ กรมท่าอากาศยาน ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กรมท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับการเปิดรับสมัคร shorturl.asia/s6Ch3