ecco รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต 150 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป หยุดงานวันเสาร์-อาทิตย์ มีโบนัสปีละ 2 ครั้ง

บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตรองเท้า โดยเริ่มก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2536 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งฝ่ายผลิต (เย็บจักร) จำนวน 150 อัตรา โดยไม่ผ่านซับคอนแทรค มีคุณสมบัติดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร) จำนวน 150 อัตรา

รายได้และสวัสดิการที่ได้รับ

 • รายได้เฉลี่ย 660 บาทต่อวัน

 • ค่าแรง 335 บาทต่อวัน
 • เงินตอบแทนหลังการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน (วันละ 99.24 บาทต่อวัน)
 • เงินโบนัสประจำปี 45-90 วัน โดยจ่ายปีละ 2 ครั้ง

 • เบี้ยขยันรายวัน 20 บาทต่อวัน
 • เบี้ยขยันรายเดือน 800 บาทต่อเดือน
 • ค่าอาหาร 20 บาทต่อวัน
 • ค่ากะบ่าย 35 บาทต่อวัน
 • ค่าทักษะ 48 , 72 , 108 และ 132 บาทต่อวัน

 • ช่วยเหลือค่าเดินทาง วันละ 60 บาท
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยอายุงาน
 • รางวัลอายุงาน

 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • ประกัน และ ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • มีรถรับส่งในเส้นทางที่บริษัทจัดให้
 • หยุดวันเสาร์และอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 23-40 ปี
 • วุฒิของผู้สมัคร ป.6 ม.3 ม.6 ปวช.
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • น้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 • หากเย็บจักรเป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่ นิคมสหรัตนนคร ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ขั้นตอนการสมัครงาน

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ บริษัท เอคโค่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายบุคคล