ชาวเบตงชวนเที่ยวงาน “Amazing Betong Festival” ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 พ.ค. 65 “วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็คอินเบตง”

เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจในจังหวัดหลาย ๆ จังหวัด จึงเตรียมออกกิจกรรมโครงการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง High Season และ Low season เช่นเดียวกับ เมืองเบตง ที่เร็วๆนี้ เตรียมจัดกิจกรรม Amazing Betong Festival โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยรายละเอียดจากนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นายสกุล เล็งลัคน์กุล ได้ระบุว่า

เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองเบตงให้มีมูลค่าเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นภายหลังเหตุการณ์CV-19 คลี่คลาย และเพื่อเป็นการเปิดเมืองเบตงและจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนเมืองเบตงในอนาคตมากยิ่งขึ้น เกิดการสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองเบตงและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามกิจกรรมการเตรียมการยกระดับการพัฒนาเมืองเบตงเมืองต้นแบบ “การพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองเบตง จึงได้ริเริ่มโครงการ Amazing Betong Festival ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 31 พฤษภาคม 2565 ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระหว่างการจัดกิจกรรมตามโครงการ Amazing Betong Festival นี้ สอดคล้องกับการแข่งขันวิ่งเทรล Amazean Jungle Trail และ SAT FUN RUN ซึ่งมีนักกีฬาเดินทางมาจากทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังอยู่ในช่วงเสร็จสิ้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และมีการเฉลิมฉลองกันใน “วันตรุษอีดิ้ลฟิตริ” หรือ “วันฮารีรายอ”

พี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่มักนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อขอขมาลาโทษซึ่งกันและกัน และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ หรือที่สะอาดสวยงาม จะมีการเลี้ยงอาหารเพื่อสังสรรค์กัน จึงถือเป็นวันรวมญาติครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องมุสลิม

ส่วนสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 ได้เห็นชอบยกเลิกระบบ Test and Go หรือการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565

ถือได้ว่าเป็นการเปิดประเทศหลังจากCV-19 ต่อเนื่องมามากกว่า 2 ปี จึงเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียข้ามพรมแดนเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวสร้างความครึกครื้นกับพื้นที่ได้อย่างดี โดยมีกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งในด้านการกีฬาพื้นเมืองโบราณ อาหาร วัฒนธรรมของชาวมุสลิมในพื้นที่ มีดังนี้ :

กิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงธนูโบราณ เทศกาลไฟประดับเมือง

เทศกาลอาหารเบตง กิจกรรม วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็คอิน @เบตง

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬายิงธนูโบราณ หรือ กีฬายิงธนูเทรดดี้ ซึ่งเป็นการยิงธนูแบบดั้งเดิม พื้นเมือง ที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเล็ง ต่างจากการยิงธนูโมเดิร์นที่แข่งขันในกีฬาโอลิมปิค ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง

มีการแข่งขันในรุ่นต่างๆ ดังนี้

การแข่งขันระยะ 18 เมตร รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี หน้าเป้า 80 เซนติเมตร

รุ่นอายุต่ำกว่า 25 ปี หน้าเป้า 60 เซนติเมตร

การแข่งขันระยะ 18 เมตร และ ระยะ 30 เมตร (สกอร์ละ 1 ระยะ)

รุ่นทั่วไป รุ่นนักธนูหน้าใหม่ (New Archer) หน้าเป้า 60 เซนติเมตร

การแข่งขันกลางคืน “Night Shooting” ระยะ 25 เมตร

ส่วนเทศกาลไฟประดับเมืองเบตง ตกแต่งประดับประดาตามสถานที่จัดงานด้วยระบบไฟฟ้า แสง สี สำหรับการเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายอ ในบริเวณเทศบาลเมืองเบตง ตั้งแต่วันที่ 5-31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

ถนนสุขยาง ถนนรัตนกิจ ถนนสมัตรัฐ

ถนนอมรฤทธิ์ ถนนสี่แยกเหลี่ยนหยู

บริเวณหอนาฬิกา เส้นทางวิ่งรอบเมือง

และที่พลาดไม่ได้สำหรับนักชิมพบกับเทศกาลอาหารเบตง มีร้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเบตง จังหวัดยะลาหรืออาหารของดีประจำถิ่นมาออกร้าน พร้อมรวบรวมร้านอาหารต่างๆ ในบริเวณเทศบาลเมืองเบตงเพื่อเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ไม่ต่ำกว่า 100 ร้าน โดยใช้คูปองเงินสดที่จะได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งแทนเงินสด เมื่อซื้อจากผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ มูลค่าคูปองที่จะนำมาจับจ่ายกว่า 500,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม วิ่ง เที่ยว ดื่ม กิน เช็ค อิน @ เบตง เป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและรู้จักเบตงให้มากขึ้น ผ่านการ “เช็คอิน” สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่น่าสนใจ หรือสถานที่ส่งเสริมให้เป็นจุดเยี่ยมชม เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าของที่ระลึก 30 แห่ง และให้รางวัลจูงใจแก่ผู้ที่ทำได้ตามเกณฑ์ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม 2565 รางวัลที่มอบให้ผู้ที่ทำได้ตามเกณฑ์ คือ เสื้อยืด “Amazing Betong Festival” เบตง ยิ่งกว่า โอเค โดยผู้เข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนในระบบผ่านแอพลิเคชั่น เช็คอินโดยการสแกน QR Code และขอรับรางวัลโดยการแสดงหลักฐานในแอพลิเคชั่น ได้ที่ Expo ของงาน Amazean Jungle Trail ที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองเบตง จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม2565 เวลา 15.00 น.

ท้ายสุดนี้เรายังมีกิจกรรม SAT FUN RUN ซึ่งเป็นการแข่งขันวิ่งถนนระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น. ดำเนินการโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา โดยงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในโครงการ Yala Sports City มีโล่รางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ชายและหญิงผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรกของแต่ละระยะ จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อสำหรับผู้พิชิต(Finisher T Shirt)

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา