กระทรวงวัฒนธรรม เปิดบรรจุข้าราชการ ปวส. ป.ตรี ให้สูงสุด 16,500

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการบรรจุเป็นข้าราชการ เพราะสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 – 23 เมษายน 2564 นี้

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดให้ผู้ที่มีวุฒิปวส./ป.ตรี ทุกสาขา ทั้งชายและหญิง สามารถสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการได้ โดยมีเงินเดือนสูงสุดถึง 16,500 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส.ขึ้นไป

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปวส.ขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://m-culture.thaijobjob.com/

ตั้งแต่ วันที่ 22 มีนาคม 2564 – 23 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ