สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับพนักงานหลายอัตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างเครื่องกล ฯลฯ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สวัสดิการครบ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำในบริษัทดีๆ มีตำแหน่งมั่นคง เพราะสิงห์ คอร์เปอเรชั่น บริษัทในเครือ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มชื่อดังตราสิงห์ ได้เปิดรับบุคคลเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมแล้ว 56 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า พนักงานขายเงินสด หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น

ซึ่งทางสิงห์ คอร์เปอเรชั่น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีวุฒิ ปวส.-ป.ตรี หลายสาขา เข้ามาสมัครงานในตำแหน่งที่เปิดรับและตรงคุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้ตามแต่ละตำแหน่งได้ สำหรับท่านที่สนใจต้องการทราบว่ามีตำแหน่งใดที่เปิดรับบ้างสามารถเลื่อนลงไปดูที่ข้างล่างนี้ได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

2. ช่างเครื่องกล

3. ช่างไฟฟ้า

4. พนักงานขายเงินสดสาขา พัทลุง (Cash Van Sales)

5. พนักงานขายเงินสดสาขา กาญจนบุรี (Cash Van Sales)

6. หัวหน้าหน่วย Yeast House

7. นักวิทยาศาสตร์

8. Purchasing Manager

9. เจ้าหน้าที่ธุรการ

10. เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ-เทคนิค

11. HR & Admin Manager

12. Demand Planner

13. Assistant Sales Catering

14. Country Manager

15. ผู้จัดการแผนกการตลาด (Marketing Manager)

16. Marketing Executive

17. HR Coordinator

18. Product Development Officer

19. เจ้าหน้าที่บุคคล(เงินเดือนค่าจ้าง)

20. เจ้าหน้าที่บุคคล(ค่าล่วงเวลา)

21. Modern Trade Service Officer

22. Warehouse – Logistic Officer

23.Continuous Improvement Manager

24. Supply Chain Strategy Manager

25. PL Management Manager

26. เจ้าหน้าที่การตลาด (Leo Beer/Singha Beer)

27. เจ้าหน้าที่ Data Sales Operation

28. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

29. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ช่องทาง MT)

30. เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย

31. AR Accounting officer

32. วิศวกรนวัตกรรมและโมเดิร์นไนซ์

33. พนักงานขายเงินสดสาขา อุบลราชธานี (Cash Van Sales)

34. พนักงานขายเงินสดสาขา ศรีสะเกษ (Cash Van Sales)

35. วิศวกรไฟฟ้า

36. Traditional Trade Service Manager

37. เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

38. Financial Transaction Officer

39. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน ON&TT (PG Supervisor) ภาคใต้

40. วิศวกรไฟฟ้า

41. ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์โซดาและสินค้าจัดจำหน่าย (ช่องทาง MT)

42. Web/Mobile Developer

43. พนักงานขายเงินสดสาขา ทวีวัฒนา (Cash Van Sales)

44. วิศวกรระบบควบคุม

45. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์และควบคุม

46. วิศวกรอุตสาหการ

47. วิศวกรเครื่องกล

48. Area Manager

49. พนักงานคุมเครื่อง

50. เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย MT (perfect store officer)

51. พนักงานขายเงินสดสาขา ราชบุรี (Cash Van Sales)

52. วิศวกรอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

53. พนักงานขายเงินสดสาขาอุดรธานี (Cash Van Sales)

54. Software Developer

55. Key_Account_Executive/Supervisor (Local MT)

56. Business Application support (SAP MM)

สวัสดิการและผลประโยชน์

 1. เวลาทำงานวันละ 7 ชั่วโมงเราเห็นความสมดุลของเวลาทำงาน และเวลาส่วนตัวของพนักงานจึงกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานเพียง วันละ 7 ชั่วโมง
 2. Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) เพื่อให้พนักงานได้มีเงินสะสมเมื่อออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุงาน โดยบริษัทสมทบเงินให้กับพนักงาน 5% นับตั้งแต่วันแรกที่ผ่านทดลองงาน และสูงสุดเป็น 10% ตามอายุงานที่อยู่กับบริษัทฯ
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) พนักงานสามารถสะสมวันหยุดได้ 1 เท่าของจำนวนวันหยุดที่พนักงานได้รับ
 4. การตรวจสุขภาพประจำปี
 5. เงินเบิกล่วงหน้ากรณีฉุกเฉิน (IOU)
 6. ทุนการศึกษาบุตร
 7. ทุนการศึกษาปริญญาโท
 8. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 9. เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 10. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 11. ชุดยูนิฟอร์ม
 12. New Year Gift
 13. งานวันครอบครัวสิงห์

รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละตำแหน่ง สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://career.boonrawd.co.th/job.php หรือสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://career.boonrawd.co.th/index.php