สำนักงาน กศน. รับสมัครพนักงานราชการ 60 อัตรา ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส ครูผู้สอนคนพิการ เงินเดือน 18,000

โอกาสในชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน บางคนไม่สามารถเลือกเส้นทางในชีวิตได้ เพียงเพราะโอกาสทางการศึกษาไม่มีเท่ากับคนอื่น การเลือกเรียน กศน. จึงได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ เพื่อนำใบจบ หรือนำความรู้ไปต่อยอดได้ในการทำอาชีพต่างๆ

โดยสำนักงาน กศน. ก็ได้มุ่งเน้นการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องของประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดวันนี้ทาง กศน. ได้เปิดรับสมัครครูผู้สอน สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) และ ผู้ที่มีร่างกายไม่สมประกอบ รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา โดดยมีค่าตอบแทนให้ 18,000 ต่อเดือน โดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ของกพ. ซึ่งถ้าหากท่านใดสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน)

  1. อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
  2. ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 9 อัตรา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
  2. ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ณ วันที่ รับสมัคร

ครูผู้สอนคนพิการ

  1. อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
  2. ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 51 อัตรา

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่กว่าปริญญาตรี ที่ ก.พ.หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
  2. ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ณ วันที่ รับ

ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ