ชัดเจน นายกฯตู่ เดินหน้าประกันภัยข้าวนาปี ปี 65 งบ 1.92 พันล้าน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 มติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อเร็วๆนี้ ลงความเห็นชอบเดินหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปีประจำปี 2565 อนุมัติงบ 1.92 ล้านบาท คาดคุ้มครอง 7 ภัยพิบัติธรรมชาติและศัตรูพืชจากโรคระบาด โดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก ได้เปิดเผยข้อมูลหลังการประชุมครม.วันนี้ โดยมีข้อความดังนี้ ว่า

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 วงเงิน 1,925.07 ล้านบาทเพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐในการรองรับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สำหรับรูปแบบโครงการในปีนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับปี 2564 โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย Tier 1 ร้อยละ 60 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย Tier 1 ร้อยละ 40 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน Tier 1

1.กลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส.

ค่าเบี้ยประกันภัย 99 บาทต่อไร่
พื้นที่เป้าหมาย 28 ล้านไร่
รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 59.40 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 60)
ธ.ก.ส.จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้อีก 39.60 บาทต่อไร่ (ร้อยละ 40)

2.กลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไป

ค่าเบี้ยประกันภัยแยกเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ 99 บาทต่อไร่
พื้นที่ความเสี่ยงปานกลาง 199 บาทต่อไร่
พื้นที่ความเสี่ยงสูง 218 บาทต่อไร่
พื้นที่เป้าหมายไม่เกิน 5 แสนไร่
รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 59.40 บาทต่อไร่เท่ากันทุกพื้นที่ความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประกันภัยแบบสมัครใจ Tier 2

พื้นที่เป้าหมาย 5 แสนไร่
เกษตรกรจะต้องเป็นผู้ชำระเอง แบ่งเป็น พื้นที่เสี่ยงต่ำ 27 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 60 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง 110 บาทต่อไร่


วงเงินความคุ้มครอง ครอบคลุมภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาดและภัยพิบัติธรรมชาติ 7 ภัย

น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก
ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง
ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง
ลูกเห็บ
ไฟไหม้
ช้างป่า

โดย Tier1 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน 1,190 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด จำนวน 595 บาทต่อไร่

ส่วน Tier 2 ให้วงเงินคุ้มครองภัยธรรมชาติจำนวน 240 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด จำนวน 120 บาทต่อไร่

นางสาวรัชดา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 ที่ผ่านมา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สิ้นสุดจำหน่ายกรมธรรม์) มีเกษตรกรผู้เอาประกันภัยพื้นฐาน Tier 1 จำนวน 3.66 ล้านราย มีพื้นที่เข้าร่วมประกันภัยจำนวน 43.39 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.41 ของจำนวนพื้นที่เป้าหมาย

ทั้งนี้ รัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรร่วมทำประกันภัยข้าวนาปีเพื่อเป็นการลดความสูญเสียหากเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชหรือโรคระบาด สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา