การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานจำนวนมาก ช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ฯลฯ วุฒิ ม.3-ปวช

ในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการเดินทางด้วยรถไฟ จะมีผู้ใช้บริการน้อยลง เนื่องจากในตอนนี้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางมากกว่าสมัยก่อน เพราะในปัจจุบันมีวิธีเดินทางที่สะดวกรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่ขับรถไปได้สะดวก หรือบางคนเลือกขึ้นเครื่องบินเพราะรวดเร็ว และ ประหยัดเวลามากขึ้น

แต่การเดินทางด้วยรถไฟ ก็ยังมีอัตราค่าบริการไม่แพงมาก ทำให้มีผู้ใช้บริการที่ต้องการประหยัดเงินค่าเดินทางใช้จ่ายไปต่างจังหวัดก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ และก็ยังคงมีประชาชนบางกลุ่มที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยรถไฟ เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่เข้าถึงไม่ยากมากนัก

วันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ช่างโยธา , ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ , ฝ่ายช่างกล , ฝ่ายการเงินและบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ โดยจำกัดวุฒิ ม.3 และ ปวช. ขึ้นไปหลายอัตรา หลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายช่างโยธา

 1. ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงาน
 2. ปฏิบัติงานที่ ตอนพนักงานสถานที่ชุมพร
 3. จำนวน 1 อัตรา
 4. วุฒิการศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
 5. ตั้งแต่ วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2564

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ กองจัดการเดินรถ เขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 306 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

 1. พนักงานบริการ(คนการสถานี) จำนวน 4 อัตรา
 2. พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 3 อัตรา
 3. ปฏิบัติงานที่ ตอนพนักงานสถานที่ชุมพร
 4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 5. วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 6. ตั้งแต่ วันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2564

ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ กองจัดการเดินรถ เขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 306 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ฝ่ายช่างกล

 1. ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 8 อัตรา
 2. คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ช่างกล โรงงาน , ช่างเครื่องมือกล ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทริคนิกส์ , ช่างแมคคา โทรนิคส์)
 3. ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรา (แขวง สบค.กท.)
 4. คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ด้านช่างซ่อมบำรุง

 1. จำนวน 5 อัตรา (แขวง สฟร.กท.)
 2. คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
 3. ปฏิบัติงานที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ติดกับ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564

ฝ่ายการเงินและบัญชี

 1. พนักงานการบัญชี (เสมียน)
 2. จำนวน 1 อัตรา
 3. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ตึกบัญชาการชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามโรงเรียน เทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ที่สนใจ อยากจะเข้ามาร่วมปฏิบัติงานที่การรถไฟแห่งประเทศได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th/ContactUs/