กรมบัญชีกลาง เปิดรับบรรจุรับราชการ 27 อัตรา วุฒิปวส.-ป.ตรี ทั้งชายหญิง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจอย่างมากสำหรับตำแหน่งงานว่างในสำนักงานราชการต่าง ๆ เนื่องจากมีสวัสดิการพร้อมสรรพ หน้าที่ตำแหน่งงานมั่นคง ทั้งยังเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนทั่วทุกหัวระแหงได้เข้ามาแข่งขันสมัครสอบ สร้างความคึกคักให้บรรยากาศการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการไม่น้อยเลยทีเดียว

นอกจากนี้กรมบัญชีกลางเองก็ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามารับใช้ชาติในตำแหน่งงานที่หลากหลาย ถึง 6 ตำแหน่ง อาทิ เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน นิติกรปฏิบัติการ นักบัญชีปฏิบัติการ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ เป็นต้น กว่า 27 อัตรา ซึ่งผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ  ได้จากกรมบัญชีกลางระบุไว้นั่นเอง

สำหรับขั้นตอนการสมัคร กรมบัญชีกลาง เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากสถานการณ์ CV-19 ทำให้กรมบัญชีกลางจึงได้มีการเปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ซึ่งรายละเอียดของการสมัครต่าง ๆ นั้น วันนี้ทีมงานได้สรุปมาให้ท่านผู้สนใจได้อ่านรายละเอียดมี ดังนี้

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

 

2. ตำแหน่ง นักบัญชีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

 

3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

5. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ