กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครเข้าบรรจุราชการ 48 อัตรา วุฒิม.6-ปวช

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสำหรัข่าวรับสมัครงานขราชการซึ่งในขณะนี้กรมการขนส่งทหารบก ก็ได้เปิดสมัครรับบุคคลทั่วไปเข้าสอบเพื่อบรรจุราชการในหลายตำแหน่ง หลายอัตรา โดยเริ่มสมัครวันที่ 7 – 21 เมษายน พ.ศ. 2564 สร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ที่ว่างงานจำนวนมาก

เนื่องจากกรมการขนส่งทหารบกต้องการเพิ่มจำนวนบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) เป็นจำนวนทั้งหมด 48 อัตรา โดยท่านสามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบได้ที่ https://matulee.rta.mi.th/web/ และสามารถเข้าไปสมัครสอบได้ด้วยตัวเอง ณ กรมการขนส่งทหารบก นั่นเอง

โดยกรมการขนส่งทหารบกแบ่งตำแหน่งงานไว้ทั้งหมดถึง 4 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มนั้นรับตามคุณสมบัติที่กรมการขนส่งทหารบกได้ลงรายละเอียดไว้ โดยบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) และอื่นๆ ซึ่งวันนี้ทางทีมงานก็ได้นำข้อมูลการประกาศรับสมัครสอบมาให้ท่านผู้ที่สนใจแล้ว ติดตามได้ ดังนี้

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 48 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ประกาศกรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย)

1. พลขับ จำนวน 27 อัตรา

2. ผช. นายสิบยุทธการ จำนวน 1 อัตรา

3. ผช. หัวหน้ารถ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 11 อัตรา (ชาย)

1. ช่างซ่อม ฮ. จำนวน 2 อัตรา

2. ช่างซ่อมโครงสร้าง จำนวน 2 อัตรา

3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 3 อัตรา

4. ช่างยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา

5. ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)

1. เสมียน จำนวน 4 อัตรา

2. นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา

3. นายสิบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 4 เสมียน จำนวน 1 อัตรา (หญิง)

1. เสมียน จำนวน 4 อัตรา

 

การรับสมัครสอบ

ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564

ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่ง ทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ โทร. 0 – 2241 – 0959 และ โทร.ทบ. 94510)

และทางเว็บไซต์ https://matulee.rta.mi.th/web/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ