สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครบรรจุข้าราชการ 67 อัตรา ชาย/หญิง เช็กด่วน

กระแสข่าวการรับสมัครงานถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้ เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันผลักดันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยเปิดรับสมัครเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เพื่อขยายเวลาให้ผู้สนใจเข้ามาสมัครสอบนั่นเอง

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้จัดสรรตำแหน่งงานว่างไว้ทั้งหมด 3 ตำแหน่งด้วยกัน เพื่อเข้ามาแข่งขันสอบบรรจุเข้ารับราชการกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มุ่งเน้นคัดเลือกบุคลากรที่มีความเก่งและมีสามารถ โดยรับตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเข้ามาปฎิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครอีกด้วย และในวันนี้ทางทีมงานได้รวบรวมข้อมูล รายละเอียด และวันเวลาสอบไว้เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่านโดยละเอียด ดังนี้

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ จำนวน 67 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. นายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา

2 นายทหารชั้นประทวน จำนวน 8 อัตรา

3. พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com/
และ https://opsd.thaijobjob.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-226-1397

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ