ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ประกาศรับสมัครผู้จ้างเหมาบริการ 22 อัตรา พนักงานรักษาความสะอาดฯลฯ วุฒิป.4-ป.6 เงินเดือนมั่นคง สวัสดิการครบ

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชประกาศรับพนักงานจำนวนมากเพื่อเข้ามาปฎิบัติงานภายใต้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 22 อัตรา ตำแหน่งงานว่าง อาทิ คนงานเกษตร พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น หากท่านใดสนใจอ่านรายละเอียดทั้งหมดสามารถเลื่อนลงไปอ่านได้ ดังนี้

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบเพื่อจ้างเหมาบริการ 22 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564

ประกาศศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งคนงานเกษตร

จำนวน 16 อัตรา
เงินเดือน 6,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)

ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ

จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 6,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 6,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 3. อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

จำนวน1 อัตรา
เงินเดือน 6,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 3. อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 4. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เลขที่ 101 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 15 กันยายน 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)