บิ๊กตู่ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถกแผนรับมือภัยแล้ง ปี 65

ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยยังคงเป็นที่จับตามองของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีความห่วงใยโดยได้ทำการเร่งกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยเน้นบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยอย่างบูรณาการหวังตอบสนองความต้องการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งปี 2565 ที่กำลังใกล้เข้ามา โดย นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้หาวิธีกักเก็บน้ำและการกระจายน้ำรวมถึงการจูงน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งและช่วงปกติเพื่อให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนนั้นเอง

พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยให้ สทนช. ศึกษาและบูรณาการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ในระยะยาว

โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

ดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำใต้ดินร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วน และให้ ปภ.

ตรวจสอบสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่ เร่งสำรวจความเดือดร้อน

พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่เสี่ยงประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

เรียบเรียงโดย แป้ง บุนรดา