อบจ. ประกาศรับสมัครพนักงานจำนวนมาก หลายจังหวัด ผู้ช่วยครู ผู้ช่วยนายช่าง พนักงานบริการสถานที่ ฯลฯ วุฒิ ม.3-ป.ตรี สวัสดิการเยี่ยม

อบจ. หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศข่าวดีเปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ามาสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยมีการเปิดรับจำนวนหลายอัตรา และ หลายจังหวัดด้วยกัน ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

รายละเอียดการรับสมัคร

อบจ. อุตรดิตถ์ 3 อัตรา

 • พนักงานบริการสถานที่ 1 อัตรา
 • คนงาน 2 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

อบจ. อุทัยธานี 17 อัตรา

 • ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 2 อัตรา
 • พนักงานขับเรือยนต์ 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 6 อัตรา
 • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2564

อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 อัตรา

 • พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยครู 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนายช่างกล 1 อัตรา
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
 • คนสวน 1 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2564

อบจ.ขอนแก่น 2 อัตรา

 • ครูช่วยสอน 2 อัตรา

ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์หลัก ของอบจ. นั้นๆ

 1. อบจ. อุตรดิตถ์ 3 อัตรา
 2. อบจ. อุทัยธานี 17 อัตรา
 3. อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ 10 อัตรา
 4. อบจ. ขอนแก่น 2 อัตรา