สนง.พัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศรับสมุครพนง.ราชการ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สวัสดิการคุณภาพ เงินเดือนมั่นคง

ข่าวสมัครงานมาใหม่ล่าสุด ที่ประชาชนให้ความสนใจ หลังสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโดยเปิดรับ ตั้งแต่วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป เพื่อรับทุกสาขาตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ดังนี้

ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd12.thaijobjob.com

เลือกหัวข้อ“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12