ปตท. เปิดรับพนักงานหลายอัตรา นักการเงิน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฯลฯ วุฒิป.ตรี-ป.โท หลายสาขา

มาแล้วกับอีกหนึ่งข่าวสารงานดีๆ สำหรับคนที่กำลังหางานทำในบริษัทที่มีชื่อเสียง สวัสดิการมั่นคง เพราะทางปตท. ผู้ดำเนินธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีก (PTT OR) ได้เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตราในตำแหน่ง นักการเงิน พนักงานวิเคราะห์และวางแผน วิศวกร ผู้จัดการเขตการขาย พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (ผลิตและจัดจ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น) พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจ) นิติกร และ พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (ขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่างประเทศ)

ซึ่งทางปตท. ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีวุฒิป.ตรี และป.โท หลายสาขา ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้แต่ละตำแหน่ง และยังมีสวัสดิการดีๆ ที่รองรับอีกมากมาย สำหรับท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดแต่ละตำแหน่งเพิ่มเติมก็ดูได้ที่ข้างล่างนี้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักการเงิน

หน่วยงาน สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 2. ปริญญาโท การเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การจัดการ

2. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน

หน่วยงาน สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ
 2. ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3. วิศวกร

หน่วยงาน โครงการบริหารโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจคาเฟ่อเมซอน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจัดการทางวิศวกรรม วิศวกรรมการผลิต
 2. ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ โลจิสติกส์ วิศวกรรมเครื่องกล

4. ผู้จัดการเขตการขาย

หน่วยงาน ขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นในประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การตลาด อื่นๆ

5. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน

หน่วยงาน ผลิตและจัดจ่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี โลจิสติกส์ บริหารการปฏิบัติการ วิศวกรรมอุตสาหการ

6. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน

หน่วยงาน พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อธุรกิจ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7. นิติกร

หน่วยงาน สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ
 2. ปริญญาโทกฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ

8. พนักงานวิเคราะห์และวางแผน

หน่วยงาน ขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นต่างประเทศ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ วิศวกรรมเคมี
 2. ปริญญาโท การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิธีการสมัคร

สำหรับท่านที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวสามารถกรอกใบสมัครและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://erecruit.pttor.com/home